Chi 81.700 tỉ đồng đầu tư điện khí hóa nông thôn

EVN đã chi 81.700 thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn giai đoạn 2016-2019. Ảnh: M.P
EVN đã chi 81.700 thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn giai đoạn 2016-2019. Ảnh: M.P
EVN đã chi 81.700 thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn giai đoạn 2016-2019. Ảnh: M.P
Lên top