Chỉ 10% AMCs thực sự hoạt động, nợ xấu thực chất vẫn chưa được xử lý

Theo Bộ Tài chính, nhiều ACMs không thực sự hoạt động nên nợ xấu thực chất chưa được xử lý.
Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Theo Bộ Tài chính, nhiều ACMs không thực sự hoạt động nên nợ xấu thực chất chưa được xử lý. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Theo Bộ Tài chính, nhiều ACMs không thực sự hoạt động nên nợ xấu thực chất chưa được xử lý. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top