Chênh lệch mức thu giữa các tỉnh vùng kinh tế Bắc Bộ thu hẹp nhiều lần

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh P.V
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh P.V
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh P.V
Lên top