Chênh lệch giá vàng ngày càng bị kéo rộng

Diễn biến trái chiều khiến giá vàng miếng SJC chênh lệch tới 4,3 triệu đồng so với thế giới. Ảnh: H.N
Diễn biến trái chiều khiến giá vàng miếng SJC chênh lệch tới 4,3 triệu đồng so với thế giới. Ảnh: H.N
Diễn biến trái chiều khiến giá vàng miếng SJC chênh lệch tới 4,3 triệu đồng so với thế giới. Ảnh: H.N
Lên top