Chênh lệch giá vàng bị kéo rộng trước Tết Nguyên đán

Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 5,23 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 5,23 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 5,23 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Lên top