Chây ỳ nợ thuế, có doanh nghiệp nợ gốc 34 tỉ bị phạt chậm nộp 220 tỉ đồng

Các DN không thực hiện nộp số tiền nợ gốc, thì tiền phạt chậm nộp sẽ tiếp tục tăng lên. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Các DN không thực hiện nộp số tiền nợ gốc, thì tiền phạt chậm nộp sẽ tiếp tục tăng lên. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Các DN không thực hiện nộp số tiền nợ gốc, thì tiền phạt chậm nộp sẽ tiếp tục tăng lên. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Lên top