Chạy nước rút để thoái vốn, Bộ Xây dựng thu gần 4.000 tỉ trong 3 ngày

Bộ Xây dựng đang chạy nước rút để kịp tiến độ thoái vốn.
Ảnh: Hoàng Đông.
Bộ Xây dựng đang chạy nước rút để kịp tiến độ thoái vốn. Ảnh: Hoàng Đông.
Bộ Xây dựng đang chạy nước rút để kịp tiến độ thoái vốn. Ảnh: Hoàng Đông.
Lên top