Chảy máu ngoại tệ qua “hợp đồng kinh tế”: Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước ở đâu?

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: A.C
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: A.C
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: A.C

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top