Châu chấu tràn về Việt Nam: Chuẩn bị máy bay phun thuốc không người lái

Lên top