Châu Âu hỗ trợ Việt Nam dự án sản xuất hồ tiêu an toàn, bền vững

Eu hỗ trợ Dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam” giúp nâng cao nhận thức về canh tác bền vững cho nông dân. Ảnh: Ph.V
Eu hỗ trợ Dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam” giúp nâng cao nhận thức về canh tác bền vững cho nông dân. Ảnh: Ph.V
Eu hỗ trợ Dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam” giúp nâng cao nhận thức về canh tác bền vững cho nông dân. Ảnh: Ph.V
Lên top