Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB):

Châu Á đối diện suy thoái đầu tiên sau 6 thập kỷ, Việt Nam tăng trưởng

Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)  cảnh báo Châu Á đối diện tăng trưởng âm lần đầu sau 6 thập kỷ trong năm 2020, trong đó Việt Nam tăng trưởng 1,8%. Ảnh: AFP
Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cảnh báo Châu Á đối diện tăng trưởng âm lần đầu sau 6 thập kỷ trong năm 2020, trong đó Việt Nam tăng trưởng 1,8%. Ảnh: AFP
Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cảnh báo Châu Á đối diện tăng trưởng âm lần đầu sau 6 thập kỷ trong năm 2020, trong đó Việt Nam tăng trưởng 1,8%. Ảnh: AFP
Lên top