Chất lượng nguồn nhân lực thấp đang là rào cản đổi mới sáng tạo

Phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong những nền tảng quan trọng nhất của đổi mới sáng tạo. Ảnh: Vũ Long
Phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong những nền tảng quan trọng nhất của đổi mới sáng tạo. Ảnh: Vũ Long
Phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong những nền tảng quan trọng nhất của đổi mới sáng tạo. Ảnh: Vũ Long
Lên top