Chất lượng dịch vụ 4G ngày càng tệ: Đừng quên nâng cao chất lượng 4G trước khi thử nghiệm 5G

Phát triển dịch vụ 5G là nhu cầu tất yếu, tuy nhiên, trước đó cần phải giải quyết tốt các vấn đề mà dịch vụ 4G hiện nay. Ảnh: PV
Phát triển dịch vụ 5G là nhu cầu tất yếu, tuy nhiên, trước đó cần phải giải quyết tốt các vấn đề mà dịch vụ 4G hiện nay. Ảnh: PV
Phát triển dịch vụ 5G là nhu cầu tất yếu, tuy nhiên, trước đó cần phải giải quyết tốt các vấn đề mà dịch vụ 4G hiện nay. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top