Chanh dây xuất khẩu giá cao, nông dân Gia Lai vui mừng vì được mùa

Chanh dây mùa vụ năm nay được giá cao với loại tốt, dành để chế biến xuất khẩu sang Châu Âu. Ảnh T.T
Chanh dây mùa vụ năm nay được giá cao với loại tốt, dành để chế biến xuất khẩu sang Châu Âu. Ảnh T.T
Chanh dây mùa vụ năm nay được giá cao với loại tốt, dành để chế biến xuất khẩu sang Châu Âu. Ảnh T.T
Lên top