Chàng trai Hà Thành sở hữu trang trại chó Doberman tiền tỷ