Chàng trai 9X khởi nghiệp thành công với truyền thông media

Hiện tại công ty tạo việc làm ổn định cho 20 bạn trẻ. Ảnh: PĐ.
Hiện tại công ty tạo việc làm ổn định cho 20 bạn trẻ. Ảnh: PĐ.
Hiện tại công ty tạo việc làm ổn định cho 20 bạn trẻ. Ảnh: PĐ.
Lên top