Chăn nuôi Việt Nam đến 2030: 60% thịt sạch từ khu mổ tập trung

Chăn nuôi gia cầm phấn đấu sản lượng đạt từ 18-19 tỉ quả trứng đến năm 2025. Ảnh: Dương Phương
Chăn nuôi gia cầm phấn đấu sản lượng đạt từ 18-19 tỉ quả trứng đến năm 2025. Ảnh: Dương Phương
Chăn nuôi gia cầm phấn đấu sản lượng đạt từ 18-19 tỉ quả trứng đến năm 2025. Ảnh: Dương Phương
Lên top