Chặn hàng chục nghìn mặt hàng lậu chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng lậu tại điểm tập kết. Ảnh: QLTTTPHCM
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng lậu tại điểm tập kết. Ảnh: QLTTTPHCM
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng lậu tại điểm tập kết. Ảnh: QLTTTPHCM
Lên top