Chặn đứng hơn 300kg chân gà không rõ nguồn gốc suýt ra thị trường

300kg chân gà không rõ nguồn gốc bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ. Ảnh: QLTT
300kg chân gà không rõ nguồn gốc bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ. Ảnh: QLTT
300kg chân gà không rõ nguồn gốc bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ. Ảnh: QLTT
Lên top