Chân dung hai chủ nhân của Nobel Kinh tế 2020

Hai nhà kinh tế học Robert B. Wilson (trái) và Paul R. Milgrom (phải)  - chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2020.
Hai nhà kinh tế học Robert B. Wilson (trái) và Paul R. Milgrom (phải) - chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2020.
Hai nhà kinh tế học Robert B. Wilson (trái) và Paul R. Milgrom (phải) - chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2020.
Lên top