Chân dung Giám đốc kinh doanh của Nokia chuẩn bị về làm cho Apple

Giám đốc kinh doanh của Nokia Ashish Chowdhary sẽ về làm cho Apple vào tháng 1.2019.
Giám đốc kinh doanh của Nokia Ashish Chowdhary sẽ về làm cho Apple vào tháng 1.2019.
Giám đốc kinh doanh của Nokia Ashish Chowdhary sẽ về làm cho Apple vào tháng 1.2019.
Lên top