Chặn đứng 6.200 con gia cầm giống nhập lậu có nguy cơ mang mầm bệnh

6.200 con gia cầm giống nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ sáng 24.9. Ảnh: QLTT
6.200 con gia cầm giống nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ sáng 24.9. Ảnh: QLTT
6.200 con gia cầm giống nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ sáng 24.9. Ảnh: QLTT
Lên top