Chặn đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng" khi thu hút FDI

Vốn của doanh nghiệp FDI đổ vào Việt Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ đạt khoảng 150-200 tỉ USD. Ảnh: MPI
Vốn của doanh nghiệp FDI đổ vào Việt Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ đạt khoảng 150-200 tỉ USD. Ảnh: MPI
Vốn của doanh nghiệp FDI đổ vào Việt Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ đạt khoảng 150-200 tỉ USD. Ảnh: MPI
Lên top