Chặn đà "quay đầu giảm" xuất khẩu dịp cuối năm do COVID-19

Cần triển khai các giải pháp để chặn đà giảm của các mặt hàng "nông sản tỉ USD". Ảnh: Vũ Long
Cần triển khai các giải pháp để chặn đà giảm của các mặt hàng "nông sản tỉ USD". Ảnh: Vũ Long
Cần triển khai các giải pháp để chặn đà giảm của các mặt hàng "nông sản tỉ USD". Ảnh: Vũ Long
Lên top