Chặn chuyển giá, núp bóng để ngừa rủi ro đầu tư FDI

Việc ngăn chặn rủi ro về đầu tư chui, đầu tư núp bóng FDI sẽ giúp bảo vệ thị trường và các doanh nghiệp làm ăn chân chính trong nước. Ảnh minh họa: V.N
Việc ngăn chặn rủi ro về đầu tư chui, đầu tư núp bóng FDI sẽ giúp bảo vệ thị trường và các doanh nghiệp làm ăn chân chính trong nước. Ảnh minh họa: V.N
Việc ngăn chặn rủi ro về đầu tư chui, đầu tư núp bóng FDI sẽ giúp bảo vệ thị trường và các doanh nghiệp làm ăn chân chính trong nước. Ảnh minh họa: V.N
Lên top