Chặn cạnh tranh vé máy bay không lành mạnh

Liên bộ phối hợp ra tay chặn việc cạnh tranh vé máy bay thiếu lành mạnh (ảnh minh hoạ). Ảnh: ĐT
Liên bộ phối hợp ra tay chặn việc cạnh tranh vé máy bay thiếu lành mạnh (ảnh minh hoạ). Ảnh: ĐT
Liên bộ phối hợp ra tay chặn việc cạnh tranh vé máy bay thiếu lành mạnh (ảnh minh hoạ). Ảnh: ĐT
Lên top