Chặn 2,5 tấn cá hồi hết hạn sử dụng đang "tái chế" tại Đồng Nai

Một trong những thùng cá hồi hết hạn sử dụng bị phát hiện. Ảnh: QLTT
Một trong những thùng cá hồi hết hạn sử dụng bị phát hiện. Ảnh: QLTT
Một trong những thùng cá hồi hết hạn sử dụng bị phát hiện. Ảnh: QLTT
Lên top