Chấm dứt hoàn toàn thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG

Thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG chính thức hoàn toàn chấm dứt ngày 18.12.2018.
Thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG chính thức hoàn toàn chấm dứt ngày 18.12.2018.
Thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG chính thức hoàn toàn chấm dứt ngày 18.12.2018.
Lên top