Chậm công bố thông tin, 21 mã cổ phiếu bị dừng giao dịch

Chậm công bố thông tin, 21 cổ phiếu bị ngưng giao dịch trên Upcom. Ảnh: Gia Miêu
Chậm công bố thông tin, 21 cổ phiếu bị ngưng giao dịch trên Upcom. Ảnh: Gia Miêu
Chậm công bố thông tin, 21 cổ phiếu bị ngưng giao dịch trên Upcom. Ảnh: Gia Miêu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top