Chậm 8h vì 3 lần đổi máy bay, Vietnam Airlines xin lỗi khách hàng