“Cha đẻ” gạo ST25: Ngày nào còn sống, tôi vẫn mang gạo ST24, ST25 đi thi

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua khẳng định, ngày nào ông còn sống thì vẫn đem gạo ST24, ST25 đi thi. Ảnh: Tư liệu Báo Lao Động
Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua khẳng định, ngày nào ông còn sống thì vẫn đem gạo ST24, ST25 đi thi. Ảnh: Tư liệu Báo Lao Động
Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua khẳng định, ngày nào ông còn sống thì vẫn đem gạo ST24, ST25 đi thi. Ảnh: Tư liệu Báo Lao Động
Lên top