"Cha đẻ" gạo ST25 đã làm đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ

Kỹ sư Hồ Quang Cua - "cha đẻ" của giống gạo ST25. Ảnh: Nhật Hồ
Kỹ sư Hồ Quang Cua - "cha đẻ" của giống gạo ST25. Ảnh: Nhật Hồ
Kỹ sư Hồ Quang Cua - "cha đẻ" của giống gạo ST25. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top