Cha đẻ gạo ngon nhất thế giới: Xuất khẩu gạo vào Mỹ, Châu Âu không khó!

Gạo ngon nhất thế giới ST25 được đóng gói như thế này rất được mọi người ưa chuộn (ảnh Nhật Hồ)
Gạo ngon nhất thế giới ST25 được đóng gói như thế này rất được mọi người ưa chuộn (ảnh Nhật Hồ)
Gạo ngon nhất thế giới ST25 được đóng gói như thế này rất được mọi người ưa chuộn (ảnh Nhật Hồ)
Lên top