Cha đẻ gạo ngon nhất thế giới khuyên chọn giống rõ nguồn gốc

Ông Hồ Quang Cua (bìa ngoài áo sậm) tại trang trại sản xuất lúa giống huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (ảnh Nhật Hồ)
Ông Hồ Quang Cua (bìa ngoài áo sậm) tại trang trại sản xuất lúa giống huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (ảnh Nhật Hồ)
Ông Hồ Quang Cua (bìa ngoài áo sậm) tại trang trại sản xuất lúa giống huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top