CEO VNG gửi thư xin lỗi và cam kết “xem xét về những thiệt hại”

Ông Lê Hồng Minh - CEO của VNG.
Ông Lê Hồng Minh - CEO của VNG.
Ông Lê Hồng Minh - CEO của VNG.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM