CEO Vietjet, nhân vật ảnh hưởng châu Á trong công tác thiện nguyện

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo dành mối quan tâm đặc biệt tới các trẻ em chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Ảnh: Hữu Tài.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo dành mối quan tâm đặc biệt tới các trẻ em chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Ảnh: Hữu Tài.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo dành mối quan tâm đặc biệt tới các trẻ em chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Ảnh: Hữu Tài.
Lên top