CEO Nguyễn Thị Phương Thảo nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp trao tặng

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo tại buổi lễ trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh do Nhà nước Pháp trao tặng
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo tại buổi lễ trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh do Nhà nước Pháp trao tặng
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo tại buổi lễ trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh do Nhà nước Pháp trao tặng
Lên top