CEO Lê Diệp Kiều Trang bất ngờ rời khỏi Facebook

Lê Diệp Kiều Trang. Ảnh: T.L
Lê Diệp Kiều Trang. Ảnh: T.L
Lê Diệp Kiều Trang. Ảnh: T.L