CEO Group chưa thoát lỗ, nợ dài hạn tăng thêm hơn 200 tỉ

Cổ phiếu CEO của CEO Group không được giao dịch ký quỹ do công ty này làm ăn thua lỗ.
Ảnh: H.Linh
Cổ phiếu CEO của CEO Group không được giao dịch ký quỹ do công ty này làm ăn thua lỗ. Ảnh: H.Linh
Cổ phiếu CEO của CEO Group không được giao dịch ký quỹ do công ty này làm ăn thua lỗ. Ảnh: H.Linh
Lên top