Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

CEO của Atadi: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nên tỉnh táo "buông bỏ" Trung Nguyên