CEO của Adidas, Nike... kiến nghị Mỹ tăng tốc viện trợ vaccine cho Việt Nam

Lên top