Cây trái bình dân miền Tây trở thành cây kiểng chưng tết

Cây tắc trong chợ hoa xuân TP.Tân An.
Cây tắc trong chợ hoa xuân TP.Tân An.