Cây trái bình dân miền Tây trở thành cây kiểng chưng tết

Cây tắc trong chợ hoa xuân TP.Tân An.
Cây tắc trong chợ hoa xuân TP.Tân An.
Cây tắc trong chợ hoa xuân TP.Tân An.
Lên top