"Cây tỉ đô" mắc ca có thể hết "mắc cạn", giúp người trồng xóa đói giảm nghèo

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, dự kiến Việt Nam sẽ tiêu dùng trên 5.000 tấn hạt mắc ca khô vào năm 2030, giúp nông dân xóa đói giảm nghèo. Ảnh minh họa
Theo Tổng cục Lâm nghiệp, dự kiến Việt Nam sẽ tiêu dùng trên 5.000 tấn hạt mắc ca khô vào năm 2030, giúp nông dân xóa đói giảm nghèo. Ảnh minh họa
Theo Tổng cục Lâm nghiệp, dự kiến Việt Nam sẽ tiêu dùng trên 5.000 tấn hạt mắc ca khô vào năm 2030, giúp nông dân xóa đói giảm nghèo. Ảnh minh họa
Lên top