Cây mía hết thời?

Cảnh mía chờ tiêu thụ tại nhà máy đường giờ rất hiếm thấy. Ảnh: Nhật Hồ
Cảnh mía chờ tiêu thụ tại nhà máy đường giờ rất hiếm thấy. Ảnh: Nhật Hồ
Cảnh mía chờ tiêu thụ tại nhà máy đường giờ rất hiếm thấy. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top