Cay đắng vì ôm cổ phiếu thép, cháy túi vì lệnh call margin càn quét

Lên top