Cầu Thủ Thiêm 2 hơn 3.000 tỉ đồng ở TPHCM chính thức hợp long

Cầu Thủ Thiêm 2 đã hoàn thành hợp long cầu chính. Ảnh: Minh Quân
Cầu Thủ Thiêm 2 đã hoàn thành hợp long cầu chính. Ảnh: Minh Quân
Cầu Thủ Thiêm 2 đã hoàn thành hợp long cầu chính. Ảnh: Minh Quân
Lên top