Câu chuyện về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, nông sản Việt

Con đường tiêu thụ nông sản Việt rất gian nan. Ảnh: Vũ Long
Con đường tiêu thụ nông sản Việt rất gian nan. Ảnh: Vũ Long
Con đường tiêu thụ nông sản Việt rất gian nan. Ảnh: Vũ Long
Lên top