Câu chuyện tìm người chuyển giao điều hành tại doanh nghiệp gia đình

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Vũ Anh (ngoài cùng tay phải) đã định hướng cho thế hệ F2 trong gia đình học tập bài bản trong ngành thời trang quốc tế từ rất sớm.
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Vũ Anh (ngoài cùng tay phải) đã định hướng cho thế hệ F2 trong gia đình học tập bài bản trong ngành thời trang quốc tế từ rất sớm.
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Vũ Anh (ngoài cùng tay phải) đã định hướng cho thế hệ F2 trong gia đình học tập bài bản trong ngành thời trang quốc tế từ rất sớm.
Lên top