Cắt giảm điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành: Trước hết phải cải cách tư duy

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Kh.V
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Kh.V
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Kh.V
Lên top