Cắt giảm điều kiện kinh doanh trước "giờ G" 30.10: 7 bộ còn “ỳ ạch” - kỷ luật hay gia hạn tiếp?

Làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top